Sidan är under konstruktion

Pris och Villkor

Pris & Villkor

795kr/tim – Arbetstiden räknas från att vi är på plats på er adress

850kr – Framkörningsavgift inom 50km (I denna avgift ingår milkostnad + körtid)

För resor längre än 50km faktureras milkostnad 50kr/mil + körtid (795kr/tim)

Framkörningsavgiften beräknas från startadress 511 98 Hyssna

För att kunna utföra servicearbetet kräver vi ett fritt utrymme på minst 75cm. Detta för att kunna ta loss sidopaneler och ha plats för att utföra arbetet.

Om spabadet inte står åtkomligt avbryts arbetet och en framkörningsavgift faktureras.

Vid överenskommelse kan arbete utföras under helg. En extra timkostnad på 300kr/tim tillkommer. 

Vi kan även lämna fast pris på vanligt förekommande arbeten tex pump/värmarbyten eller byte av UV-lampa/ozononator. 

På äldre bad finns det en risk att följdskador uppstår vid reparation då tex limningar vid slangar och andra tätningar kan vara bristfälliga. Ser vi risk för detta innan arbetet påbörjas informeras kunden om badets status. Vi står inte för kostnader som kan uppkomma men hjälper självklart till med att åtgärda allt.

Alla priser ovan är inkl moms. Företaget innehar f-skatt.